ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา