[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.166.160.105     

  

ชื่อ : ดร. ธนสาร ธรรมสอน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประสาร พึ่งสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรทิพย์ ตรรกบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสกุลดาว ไชยลังกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววาสนา เลาสัตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานคลัง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกฤษณา วงศ์เรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกัญญรัตน์ ภาชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจรัญศักดิ์ ข่ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง
หน้าที่หลัก : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ โลหะกิจตระกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพียงพร บุญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบูรณ์ นารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุจิตราภรณ์ ปัญญาดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุธิดา ประสงค์สันติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมันทนา วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานคลัง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอัจฉรา จุลเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนวิยา ยอดฟ้า
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ต.แม่ต๋ำ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวัชรินทร์ วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมการอนามัย
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานสาธารณสุข
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภาสิต ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานสาธารณสุข
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรพรรณ มงคุณ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ต.เวียง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารเทศบาล
2 : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
3 : สำนักปลัด
4 : กองการศึกษา
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองวิชาการและแผนงาน
9 : กองสวัสดิการและสังคม
   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด