[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.40.41     
  
  
 

แผนพัฒนาสามปี

     -  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 - 2559 )

     -  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 )

 
     -  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 )
 
     -  แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 )

    แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 )
          ตารางแผนสามปี 2560-2562 
 

        แผนดำเนิงานปี  60

      1.แผนงานบริหารฯ
      2.แผนงานรักษาความสงบฯ
      3.แผนงานการศึกษา
      4.แผนงานสาธารณสุขฯ
      5.แผนงานสังคมสงเคราะห์
      6.แผนงานเคหะ
      7.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
      8.แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม
      9.แผนงานการพาณิชย์
     10.แผนงานงบกลาง

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี
      แผนดำเนิงานปี  61 
      ส่วนที่-1-แผนสี่ปี
      ปก
      ส่วนที่ 1

   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด