[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.225.32.164     
  
  
 

รายงานการประชุมสภา
      - ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2556
      - ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2556
      - ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2556

รายงานการประชุมสภาวิสามัญ

        - ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2556
        - ครั้งที่1-2ประจำปีพ.ศ.2556
        - ครั้งที่1-3ประจำปีพ.ศ.2556 

การประชุมสภา ประจำปี  2557
        - การประชุมสภาสมัยแรก 57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  1-57
        - การประชุมสมัยสามัญ 2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ 2-1-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  2-2 -57
        - การประชุมสมัยสามัญ ที่ 3
        - การประชุมสมัยสามัญ ที่  3-2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 3-57

การประชุมสภา ประจำปี 2559

         - รายงานการประชุม 4-59
         - รายงานการประชุม 4-59     
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 4-2-59  
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 4-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยแรก 59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยแรก 60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 2-59
         - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3-2-59
         - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 3-2-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 3-59
         -
 รายงานการประชุมวิสามัญ 2-60
         - รายงานการประชุมวิสามัญ3-60
         - รายงานการประชุมวิสามัญครั้งแรก61

การประชุมสภา ประจำปี 2560 
          - รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งแรกประจำปี 60
          - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2- 60
          - รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก 60
         - รายงานการประชุมสามัญ3-2-60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3-60
         - รายงานการประชุมสามัญ4-60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยแรก61



   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด