[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.145.118.24     
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เว็บไซต์ต่างๆ

แผนที่ เทศบาลเมืองพะเยา
 social media

 

  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 151
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คันNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ราคากลางขยายผิวจราจรถนนสายไปบ้านแม่นาเรือ ระยะที่ 2 26/พ.ค./2560
      ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ อบต.หรือเทศบาลที่ตั้งของร้านค้า 19/พ.ค./2560
      ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายนำ้ ถ.รอบเวียงประตูปู่ยี่ แยกบ้านลุงเหวียน โดยวิธีตกลงราคา 20/มี.ค./2560
      การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 16/มี.ค./2560
      การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน มกราคม 2560 15/ก.พ./2560