[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.145.118.24     
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เว็บไซต์ต่างๆ

แผนที่ เทศบาลเมืองพะเยา
 social media

 

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/พ.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางขยายผิวจราจรถนนสายไปบ้านแม่นาเรือ ระยะที่ 2 ( 5 / )
    ราคากลางขยายผิวจราจรถนนสายไปบ้านแม่นาเรือ ระยะที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ อบต.หรือเทศบาลที่ตั้งของร้านค้า ( 13 / )
    ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ อบต.หรือเทศบาลที่ตั้งของร้านค้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายนำ้ ถ.รอบเวียงประตูปู่ยี่ แยกบ้านลุงเหวียน โดยวิธีตกลงราคา ( 76 / )
    ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายนำ้ ถ.รอบเวียงประตูปู่ยี่ แยกบ้านลุงเหวียน โดยวิธีตกลงราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ( 83 / )
    การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน มกราคม 2560 ( 134 / )
    การเงินและบัญชี กองคลัง ได้ทำการปิดบัญชีประจำเดือน มกราคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการให้บริการรับชำระภาษีในช่วงพักกลางวันตามโตรงการให้บริการรับชำระภาษีในช่วงพักกลางวันประจำปีงบประมาณ2560 ( 122 / )
    ประกาศการให้บริการรับชำระภาษีในช่วงพักกลางวันตามโตรงการให้บริการรับชำระภาษีในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 115 / )
    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ( 626 / )
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
24/ม.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองการศึกษา) ( 126 / )
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองการศึกษา)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ม.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ขนาด 1 ตัน) ( 141 / )
    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ขนาด 1 ตัน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>