[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.110.186     
แผนผังหน่วยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Click เพื่อดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Click เพื่อดูประวัติ
นางวัชรินทร์ วงศ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมการอนามัย
นักบริหารงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นายภาสิต ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนวิยา ยอดฟ้า
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ต.แม่ต๋ำ
Click เพื่อดูประวัติ
นางอรพรรณ มงคุณ
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ต.เวียง
นายธนาณรัณย์ ใจส่วย
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นายณรงค์ เย็นใจมา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสัมฤทธิ์ กันทเนตร
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นางเชาวเรศ เนตรสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารเทศบาล
2 : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
3 : สำนักปลัด
4 : กองการศึกษา
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองวิชาการและแผนงาน
9 : กองสวัสดิการและสังคม
   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด