งบประมาณประจำปี

  -  เทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

  -  งบเพิ่มเติม 57

  -  งบประมาณประจำปี 58