New!! การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ล่าสุด


 

 


ปี 2563 

 

สมัยแรก 

สมัยที่ 2 

 

สมัยที่ 3

 

สมัยที่ 4